راه راست = بن بست

سر در گمم این روزها ...

آری سردرگم ...

همچو قایقی بی پارو ...

در میان اقیانوسی از ابهام ...

راه را گم کرده ام ...

شاید هم نبود از قبل ...

نمی دانم ...

راهی که خواستم و ندادی ...

راهی که نخواستم و دادی ...

برنامه ام بی برنامگیست ...

ساعتم پرتوی نور ...

تقویمم راه عبور ...

.

.

.

راه راستم بن بست شد ...

بی راهه کجاست ؟ !

راه راست = بن بست

/ 0 نظر / 39 بازدید