جوهر تنهایی

گفتیم جوهر ...

حالا ببینیم از این جوهر چی میاد بیرون ...

چرند و پرند !!! یا شاید هم سیاه مشقی !!! شاید هم دل نوشته ای عمیق !!!

منتظر چکه های جوهرم باشید ...

/ 0 نظر / 11 بازدید