چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٢
نویسنده : امیر شمشیریان نظرات ()

شعرم درد می کند ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر

چند روزیست دل گیرم...
از زبان...
از قلم...
از دلهوره ی واژگان...


به ادامه مطلب مراجعه شود ...


چند روزیست دل گیرم...
از زبان...
از قلم...
از دلهوره ی واژگان...
چاله هایی در پس و پیشِ طبعم...
می خواهم بگویم...
زبان نمی چرخد...
می خواهم بنویسم...
قلم بهانه می گیرد...
می خواهم درک کنم...
واژگان ، کژتاب می گردند...
آری...
این روزها  شعرم هم سردرگم است...
شاید...
همچو قلبم...
ترک برداشته ...
شاید هم...
خسته است از من ...
مثل تو ...
می ترسم ترکم کند ...
مثل تو ...
شاید هم در گریز است...
از یاد تو ...
خاطراتت...
شور می کند زخم شعر شکسته را...
این روزها...
شعرم درد می کند...
درد می کند ...