پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/٦
نویسنده : امیر شمشیریان نظرات ()

به من رحم کن ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر

شکسته ام...
پوچ و خسته ...
خسته...
شکسته...

 

به ادامه مطلب مراجعه شود ...


شکسته ام...
پوچ و خسته ...
خسته...
شکسته...
چهره ات در آینه ی دلم موج دارد...
به تکه های دلم دست مزن...
زخمت خواهد زد...
زخمی عمیق...
این حباب
دگر حتی طاقت یک تلنگر هم ندارد...
نوازشت مرگ است...
من با خون سردی می میرم...
نوازشم مکن ...
به من رحم کن ...
به من ...
رحم کن ...