دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳
نویسنده : امیر شمشیریان نظرات ()

شتاب زمانه ...

کلمات کلیدی :دل نوشته، جوهر تنهایی

 

دلم گرفته ...
از شتاب زمانه ...
ساعت می نوازد و زندگی جریان دارد ...
ثانیه می گذرد ...
دقیقه می گذرد ...
ساعت می گذرد ...
روز می گذرد ...
هفته می گذرد ...
ماه می گذرد ...
سال نیز هم ...
و من همچنان در انتظار روزی هستم که زندگی کنم ...
غافل از این که زندگی همین روز هایی است که می گذرد ...
آری همین روز هایی که می گذرد ...