جمعه ۱۳٩۳/٥/۳۱
نویسنده : امیر شمشیریان نظرات ()

چشمانم می سوزد ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر

 

چشمانم میسوزد ...

گویی کاسه ی خون است ...

و کمی هم اسیدی ...

نه از بی خوابی نیست ...

از سنگینی نگاه خاطره هاست ...

از بی خوابی نیست ...

از خیرگی مردمکی آشناست...

از بی خوابی نیست ...

از قطره ی اشکی پر معناست ...

از بی خوابی نیست ...