تحویل تلخ سال ... :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱/۳
از باغ همسفران :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
انتظار ... :: شنبه ۱۳٩۳/٩/۱٥
ترس ... :: شنبه ۱۳٩۳/۸/۱٠
آغاز جوهر تنهایی (پست ثابت) :: دوشنبه ۱۳٩٤/٥/٢٦
شعرم درد می کند ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٢
عروج مادربزرگ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٠
به من رحم کن ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/٦
دلم به حالم سوخت... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳
شتاب زمانه ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳
دندان درد ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢
چشمانم می سوزد ... :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۳۱
نا رفیق... :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۳۱
خسته ام... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/۳٠
عادت ندارم ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/۳٠
گریستم... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٩
تظاهر همیشگی :) :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۸
سکـــــــــــــــــــــوت :: یکشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٦
جوهر تنهایی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٦