چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۸

ا ع ص ا ب ؟ ؟ ؟

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، دل نوشته

اعصابم خورد است ...

آری خورد ...

چه جمله آشنایی ...

جمله؟؟؟!!!

 

لطفا به ادامه مطلب مراجعه شود ...

 یکشنبه ۱۳٩۳/۸/۱۸

راه راست = بن بست

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر

راه راست = بن بست

 

سر در گمم این روزها ...

آری سردرگم ...

لطفا به ادامه مطلب مراجعه شود ...شنبه ۱۳٩۳/۸/۱٠

ترس ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، دل نوشته

ترس ...

ترس دارم ...

ترس ...

از زمین ...

از زمان ...

از آنچه تو بهتر می دانی ...