شنبه ۱۳٩۳/٧/۱٢

نعره ی امواج ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر، دریا کنار

 

شب هم زیباست این کنار ...

بیشتر از روز حتی ...

 

به ادامه مطلب مراجعه شود ...