دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳۱

دریا کنار ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر، دریا کنار

صدایش را می شنوی ؟!
همهمه ی امواج را ...

 

به ادامه مطلب مراجعه شود ...چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/٢٦

شعرم درد می کند ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر

لبخندخنثیلبخند

چند روزیست دل گیرم...

از زبان...

از قلم...

 

به ادامه مطلب مراجعه شود ...سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٥

ابهت سکوت ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، دل نوشته

 

سکوت ...

آری سکوت ...

 

.

 

.

 

.

به ادامه مطلب مراجعه شود ...جمعه ۱۳٩۳/٦/٢۱

این جمع پر از تنهاییست !!!

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، دل نوشته

خودت را در آغوش بگیر و بخواب ...

هیچ کس آشفتگی ات را شانه نخواهد زد ...

این جمع پر از تنهاییست !!!جمعه ۱۳٩۳/٦/٢۱

زندگی را از سر خط می نویسم ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر، دل نوشته

 

خدایا ...
نقطه سر خط ... ؟!
مسیرم را عوض کردی ؟!
تو بردی ...
خیالی نیست ...

 

به ادامه مطلب مراجعه شود ...پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/٢٠

خدایا گله دارم ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر

 

خدایا ...
گله دارم ...
تو بهتر می دانی ...
از چه دارم ...

 

به ادامه مطلب مراجعه شود ...جمعه ۱۳٩۳/٦/۱٤

لایه های ابهام ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، دل نوشته

بوی پاییز می آید ...
نزدیک می شود ...
نزدیک تر و نزدیک تر ...

 

به ادامه مطلب مراجعه شود ...چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٢

شعرم درد می کند ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر

چند روزیست دل گیرم...
از زبان...
از قلم...
از دلهوره ی واژگان...


به ادامه مطلب مراجعه شود ...دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٠

عروج مادربزرگ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر

لب بگشا بشکن صدای این سکوتت را
چیزی بگو مادر تا ببینم من سرورت را...

 

به ادامه مطلب مراجعه شود ...پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/٦

به من رحم کن ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر

شکسته ام...
پوچ و خسته ...
خسته...
شکسته...

 

به ادامه مطلب مراجعه شود ...دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳

دلم به حالم سوخت...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، دل نوشته

متنی که در  نظر سنجی یکی از دوستان فلبداهه گفتم...

از وفاداری گفت ... یاد تو افتادم ...
وفایت هم مثل خودت ابری بود ...
از صداقت گفت باز هم یاد تو افتادم ...
آن روز که گفتی دروغ زلزله است و منم مدت ها نفهمیدم که تنم میلرزد...
از رفاقت گفت باز یاد تو افتادم ...
رفاقت را هم رو سیاه کردی ...
از غیرت گفت ...
دلم به حالم سوخت ...
از معرفت گفت باز دلم به حالم سوخت ...
از مرام گفت باز هم دلم به حالم سوخت ...
آری من بد بودم و تو خوب ...
آری ...دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳

شتاب زمانه ...

کلمات کلیدی :دل نوشته، جوهر تنهایی

 

دلم گرفته ...
از شتاب زمانه ...
ساعت می نوازد و زندگی جریان دارد ...
ثانیه می گذرد ...
دقیقه می گذرد ...
ساعت می گذرد ...
روز می گذرد ...
هفته می گذرد ...
ماه می گذرد ...
سال نیز هم ...
و من همچنان در انتظار روزی هستم که زندگی کنم ...
غافل از این که زندگی همین روز هایی است که می گذرد ...
آری همین روز هایی که می گذرد ...یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢

دندان درد ...

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، دل نوشته

 

این دل نوشته رو تقدیم می کنم به دوست عزیزم ... حسین ...

حسین از درد دندان می گوید ...
از درد دندانی که امانش را بریده ...
دارو هم جوابگو نیست ...

 

به ادامه مطلب مراجعه شود...