سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٤

از باغ همسفران

کلمات کلیدی :جوهر تنهایی، شعر، به نام دوست

 
 
دروود بر بزرگواران ...
 
در حدی نیستم که جوابی برای شعر شاعر بزرگی همچون سهراب سپهری داشته باشم ...
این شعر رو در جواب یکی از عزیزترین دوستانم که شعر (به باغ هم سفران) سهراب سپهری رو با احساس به من هدیه کرد با نام (از باغ هم سفران) سرودم ...
لطفا به ادامه مطلب مراجعه شود ...